Usluge

TRANSPORT NOVCA I VREDNOSTI

Ovu uslugu vrši stalni sastav i posebno selektirani i obučeni pojedinci koji su opremljeni i uvežbani za efikasnu zaštitu i odbijanje napada na transport i vrednosti.

Posebna procedura, oprema i uvežbanost naših radnika predstavlja garanciju sigurnosti imovine, odnosno vrednosti naših klijenata.

Procedura zaštite transporta novca i vrednosti utvrđena je u skladu sa domaćim propisima i verifikovana od MUP-a Republike Srbije.

Ove poslove, specijalizovani timovi "INTER SIB" obavljaju namenskim vozilima za transport novca, opremljeni potrebnom opremom i tehničkim sredstvima.

Bliži uslovi korišćenja ove vrste usluge (vrsta namenskog vozila, broj članova posade i sl.) "INTER SIB" definiše u neposrednoj komunikaciji sa svojim klijentima, što predstavlja osnov ugovorne obaveze.