Usluge

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE OBJEKATA

Čišćenje i održavanje higijene zahteva brzinu i stručnost, i najvažnije uštedu vremena zaposlenih i njihov nesmetan rad.

U dogovoru sa klijentima, dolazimo u vreme koje njima odgovara, kako bismo im omogućili da blagovremeno završe svoj posao i kako bismo mi mogli što efikasnije da obavimo svoj.

Uspešno poslovanje privrednog društva "INTER SIB" ima za osnovu visok stepen obučenosti naših radnika, ali i pažljivo biranih tehničkih i hemijskih sredstava.

Koristimo najsavremeniju opremu i sredstva za održavanje higijene proverenog kvaliteta. Kako bismo obezbedili svojim klijentima zdrav ambijent, sva sredstva za čišćenje su medicinski odobrena i ne oštećuju površine koje se čiste.

Sve ovo nam omogućava da sa svojim klijentima razvijemo aktivnu poslovnu saradnju nudeći im brzu, profesionalnu i povoljnu uslugu.