USTUPANJE RADNE SNAGE

 

 

 

 

"INTER SIB" svojim klijentima pruža uslugu ustupanja radne snage u skladu sa konkretnim zahtevom klijenta.

 

Ova vrsta usluge podrazumeva radnika koji je formalnopravno u radnom odnosu u našem društvu, a ustupljen je klijentu koji na kraju meseca podnosi samo evidenciju radnih sati radnika, dok ostalu kadrovsku administraciju, obračun plata radnika i ostalu zakonski definisanu dokumentaciju vezanu za radnika, izvršava naše društvo.

 

Pored zaključenog ugovora o radu, vi kao naručilac dobijate i našu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, čija visina zavisi od vrednosti zaključenog ugovora a kojom vam dokazujemo našu odgovornost i ozbiljnost.

 

Od posebne je važnosti i izbor kandidata sa kojima zasnivamo radni odnos za pružanje traženih usluga, jer ćemo prioritet dati vašim predlozima za angažovanje izvršilaca koji po kvalitetu odgovaraju vašim standardima.

 

Angažovanjem naših izvršilaca dobijate zadovoljne radnike ( jer su u radnom odnosu i stiču sigurnost i sva prava koja iz njega proizilaze) koji će se truditi da taj status i zadrže, štiteći prvenstveno svoj lični interes, a naročito, što je u vašem slučaju od krucijalne važnosti, štitiće interes vas kao naručioca i vaših klijenata.