TRANSPORT NOVCA I VREDNOSTI

 

 

 

Ovu uslugu vrši stalni sastav i posebno selektovani  i obučeni pojedinci koji su opremljeni i uvežbani za efikasnu zaštitu i odbijanje napada na transport i vrednosti.

 

Posebna procedura, oprema i uvežbanost naših radnika predstavlja garanciju sigurnosti imovine, odnosno vrednosti naših klijenata.

 

Procedura zaštite transporta novca i vrednosti utvrđena je u skladu sa domaćim propisima i verifikovana od MUP-a Republike Srbije.

 

Ove poslove, specijalizovani timovi INTER SIB obavljaju namenskim vozilima za transport novca, opremljeni potrebnom opremom i tehničkim sredstvima.

 

Bliži uslovi korišćenja ove vrste usluge (vrsta namenskog vozila, broj članova posade i sl.)  INTER SIB definiše u neposrednoj komunikaciji sa svojim klijentima, što predstavlja osnov ugovorne obaveze.