USLUGE TEHNIČKE ZAŠTITE

 

 

 

„INTER SIB d.o.o.“ svojim klijentima pruža različite usluge koje se odnose na projektovanje, ugradnju, eksploataciju i servis sredstava elektronske zaštite. U prilici smo da ponudimo sledeće vrste usluga:

  • Izradu projekta sistema tehničke zaštite,

  • Ugradnju i instaliranje opreme elektronske zaštite (sistemi video nadzora, protiv-provalni sistemi, sistemi zaštite od požara, sistemi pristupne kontrole, sistemi za kontrolu rada službe obezbeđenja i drugo) po principu prodaje ili iznajmljivanja opreme,

  • Alarm monitoring objekata sa interventno patrolnom službom,

  • GPS-praćenje vozila,

  • Obuku zaposlenih u rukovanju sredstvima elektronske zaštite,

  • Tehničko održavanje elektronskih sistema zaštite.

 

 

 

 

Alarm monitoring-daljinski nadzor objekata

 

Ovu uslugu čini ugradnja profesionalnog alarmnog sistema i povezivanje na Operativni centar koji je dežuran 24h dnevno.

 

U Operativnom centru se registruju sve promene na štićenom objektu (uključenja i isključenja alarma, greške na sistemu, problemi u komunikaciji, nestanak napajanja, alarmne situacije po zonama ugroženosti, periodični test, itd).

 

U slučaju alarmne situacije (bezbedonosnog poremećaja), Operativni centar reaguje po po standardnoj radnoj proceduri i na objekat šalje Interventnu ekipu koja postupa u skladu sa definisanom planom akcija.

 

 

 

Interventno patrolna služba

 

Nudimо usluge redоvnih оbilazaka оbjekata оd strane naših interventno patrolnih timоva. Učestalоst оbilaska оbjekata utvrđuje se na оsnоvu prоcene našeg bezbednоsnоg tima ili pо želji klijenata.

 

Svaki pripadnik našeg interventno patrolnog tima,kоji se bavi оvоm vrstоm оbezbeđenja, je оspоsоbljen i edukоvan kakо da pоstupa u kriznim situacijama, pо strоgim pravilima i bezbednosnim procedurama "INTER SIB"-a.

 

 

 

GPS praćenje vozila

 

GPS (Global positioning system) praćenje vozila je potpuno nova bezbednosna usluga, koja Vam omogućava da svakoga trenutka znate sve važne podatke o Vašem vozilu, uz logističku podršku Operativnog centra.