BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 

 

 

 

Privredno društvo "INTER SIB" je u mogućnosti da svim zainteresovanima pruži usluge u implementaciji Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i to kroz:

 

  • Izradu Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini,

  • Izradu pravilnika kojim se reguliše materija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

  • Edukaciju menadžmenta klijenta radi upoznavanja sa pravima i obavezama koje proističu iz Zakona,

  • Mesečno servisiranje poslova u pomenutoj oblasti od strane ovlašćenog lica,

  • Edukaciju i proveru osposobljenosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Na Vaš poziv, slobodni smo Vas posetiti, kako bi naspram Vaših zahteva izradili što povoljniju ponudu za Vašu kompaniju.